Prof. dr hab. Wladimir Ponomariow

Dane kontaktowe

Władimir Ponomariow (30.06.45, Moskwa, ZSRR) – prof. dr hab., generał służby państwowej  Federacji Rosyjskiej. Urodził się w rodzinie wybitnego radzieckiego dyplomaty Nadzwyczajnego i Pełnomocnego posła  Nikołaja Ponomariowa, którego cała kariera dyplomatyczna była związana z Polską (1953-1982).

Jest absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń wybitnych fizyków  prof. Andrzeja Trautmana (Polska) i prof. Dmitrija Iwanienki (ZSRR). Autor ponad 150 prac naukowych, 5 monografii i podręczników akademickich.

Po wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu uczestniczył w organizacji Instytutu bezpieczeństwa nuklearnego (IBN) w systemie Akademii Nauk ZSRR, w 1989 został mianowany zastępcą dyrektora IBN.

W 1991 r. Ponomariow został zaproszony jako doradca rządu Republiki Armenii do spraw miedzynarodowych  stosunków gospodarczych i polityki naukowej i technicznej; z jego udzialem zostały podpisane Umowy państwowe o Współpracy Gospodarczej, naukowej i technicznej Armenii z szeregiem państw  Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polską. Umowe  te przyczyniły się do uznania Republiki Armenii za podmiot prawa międzynarodowego.

W latach 90. Ponomariow był wice-merem ds. inwestycji miasta Korolow (centrum przemysłu kosmicznego ZSRR i Federacji Rosyjskiej); doradca Mera Moskwy; Prezesem  Centrum Międzynarodowych Programów Finansowych i Inwestycyjnych oraz Fundacji Międzynarodowych Programów Naukowo-Technicznych.

W latach 1999-2004 pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa FR w rządach Wladimira Putina i Michaila Kasianowa  – był odpowiedzialny za stworzenie i rozwój systemu Hypoteki, a także nadzorował tworzenie polityki mieszkaniowej państwa. Pod jego kierownictwem powstały  podstawy prawne, organizacyjne i finansowe funkcjonowania instytucji hipotecznej w Federacji Rosyjskiej. Z jego inicjatywy została podpisana umowa międzyrządowa ze Stanami Zjednoczonymi o współpracy w dziedzinie budownictwa i kredytów hipotecznych. Umowa ta została podpisana w obecności prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i George’a W. Busha (Jr.) w Camp David. Pełnił obowiązki  wiceprzewodniczącego  rosyjsko-polskiej komisji do współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej.

Po odejściu z Rzadu został wybrany Prezesem Narodowej asocjacji hipotecznej FR i jednocześnie  wiceprezesem  Stowarzyszenia budowlańców Rosji. 

Jako ekspert ds. finansowych i gospodarczych aktywnie współpracował z Parlamentem i Rządem Rosji oraz  z czołowymi rosyjskimi mediami.

W 2009 roku powrócił do Instytutu bezpieczeństwa Nuklearnego  jako Zastępca Dyrektora. Kierował Platformą Technologiczną „Kompleksowe  Bezpieczeństwo Przemysłu i Energetyki”.

 Po 24 lutego r. 2022 zmuszony opuścić Rosję. Na stałe mieszka w Polsce.

Żona Larisa Ponomareva – w latach 2005- 2013 była członkiem Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, pierwszym zastępcą przewodniczącego Komitetu Polityki Socjalnej.

Syn Ilya Ponomarev (ur. 1975) , Rosyjski polityk opozycyjny, deputowany do Dumy Państwowej  Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej V i VI zwołania (2007-2016). 20 marca r. 2014  jako jedyny głosował przeciwko aneksji  Krymu. Od 2015 roku przebywa na emigracji. Mieszka w Kijowie.

Skip to content