Przemysław
Turek

Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim, Orient muzułmański w kulturze europejskiej, Żydzi i muzułmanie), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2003), Medal „Niezłomnym w słowie” (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2017).

Autor lub współautor 6 pozycji książkowych oraz ok. 40 publikacji naukowych.

Skip to content