Przemysław
Turek

gravatar
Przemysław Turek
Dane kontaktowe

1985, 1990

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).

W latach 1985-1986

stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).

W latach 1988-1989

tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.

W latach 1996-1997

1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).

W 2000

Doktorat na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.

W 2011

Habilitacja na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.

Pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.

Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).

Od IV 2016

kierownik Zakładu Izraela i Lewantu w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od V 2019 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2003

Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

W latach 2005-2007

sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

W latach 2005-2007

Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Od 2012

członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".

Od 2014

członek zwyczajny Amerykańskiego Towarzystwa Orientalistycznego (American Oriental Society) i International Association of Maltese Linguistics.

Od 2017

członek European Association of Israeli Studies I Royal Asiatic Society

Od 2018

członek European Association of Biblical Studies

Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim, Orient muzułmański w kulturze europejskiej, Żydzi i muzułmanie), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2003), Medal „Niezłomnym w słowie” (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2017).

Autor lub współautor 6 pozycji książkowych oraz ok. 40 publikacji naukowych.