Przemysław
Wywiał

p-wywial
Przemysław Wywiał
Dane kontaktowe

Redaktor Naczelny "SDirect24 Scientific Journal"

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Pracował m.in. jako analityk ds. bezpieczeństwa narodowego w Zespole Analiz Bieżących Kancelarii Prezydenta RP oraz specjalista w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zastępca Dyrektora Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem PRO PATRIA, PRO CIVIUM przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Żołnierz terytorialnej służby wojskowej 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, absolwent kursu oficerskiego AGRYKOLA w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Od kilkunastu lat zaangażowany w działalność proobronną i wychowawczą w Związkach Strzeleckich, Związku Piłsudczyków oraz Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ds. ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

Autor, współautor i redaktor ok. 70 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii: Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski (Warszawa 2016) oraz Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej Obrony Terytorialnej Polski (Kraków 2019).

Zainteresowania naukowe: strategia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo militarne, system obrony terytorialnej, działania nieregularne, społeczna baza bezpieczeństwa narodowego.