Porozumienie o współpracy

16 stycznia 2024 r. podpisane zostało ważne porozumienie pomiędzy Instytut #BiRM a Gmina Chełmża, w ramach którego strony planują współpracę w zakresie realizacji działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce oraz poza jej granicami osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub potrzebującym wsparcia.


W ramach porozumienia Instytut i Gmina Chełmża zobowiązują  się do współpracy w identyfikowaniu potrzeb oraz koordynacji i wspólnej realizacji wcześniej uzgodnionych działań pomocowych. Działania te będą  polegać m. in. na pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych służących potrzebom osób poszkodowanych  i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz niesieniu innych form pomocy zgodnej z prawem obowiązującym w Polsce oraz w kraju zamieszkania osób, do których ta pomoc będzie skierowana.


Pierwszym wspólnie realizowanym projektem jest przekazanie przez Gminę Chełmża wozu strażackiego na potrzeby ratowania życia i zdrowia Ukraińców zmagających z niszczycielskimi skutkami rosyjskich ataków na obiekty cywilne w obwodzie charkowskim. Pojazd jest sprawny technicznie, ale brakuje mu wyposażenia. Doposażenie wozu to realna szansa na ratunek dla osób dotkniętych tragicznymi wydarzeniami wojny. Wspólny wysiłek w zbieraniu niezbędnych środków pomoże w realnym ratowaniu życia i zdrowia obywateli Ukrainy. 

Skip to content