Szkolenie: A jeśli wojna stanie u drzwi?

Czas szkolenia:
3 lub 4 godziny (4×45 minut)

Cel szkolenia:
Zapoznanie osób cywilnych z zagrożeniami jakie może nieść wojna oraz działaniami jaki trzeba podjąć aby zwiększyć szanse przetrwania swoje i swojej rodziny w razie gdyby do niej doszło.

Treść szkolenia:
Czyny i słowa Federacji Rosyjskiej wskazują, że trzeba się liczyć z niekorzystnym rozwojem sytuacji. Po czterdziestu latach, gdy pokój wydawał się pewny, znów wojna na terytorium Polski stała się możliwa do wyobrażenia. Lepiej abyśmy byli na to przygotowani! Niestety nie jesteśmy!
Szkolenie przeznaczone jest dla osób cywilnych. Pomoże ono uczestnikom przygotować się na wypadek wojny i dzięki temu przetrwać im i ich rodzinom gdyby do niej doszło. Uczestnicy szkolenia poznają takie zagadnienia jak:
(i) Scenariusze wojenne ze szczególnym uwzględnieniem wojny informacyjnej, wojny hybrydowej i wojny pełnoskalowej:
(ii) Funkcjonowanie społeczeństwa w okresie kryzysu i wojny. Stan prawny obecny i oczekiwany;
(iii) Niezbędne własne zapasy i środki łączności;
(iv) Uzgodnienia z rodziną i przyjaciółmi;
(v) Ewakuacja;
(vi) Ucieczka za granicę;
(vii) Zagrożenia w trakcie wojny: panika, ataki powietrzne i artyleryjskie, zniszczona infrastruktura krytyczna, wstrzymanie dostaw.

W uzgodnieniu z zamawiającym zestaw zagadnień może być rozszerzony o tematy związane z potrzebami danej organizacji.

Forma:
3 lub 2×45 minut wykład oraz 1×45 minut ćwiczenia praktyczne

Czynności w ramach szkolenia

  1. Wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi
  2. Praktyczne ćwiczenia w planowaniu własnych przygotowań w poszczególnych fazach narastania kryzysu wojennego.
    Prowadzący:
    dr Mariusz Marczewski, Agnieszka Jelonek-Konaszewska oraz doświadczeni oficerowie rezerwy w stopniu generała lub pułkownika.

Ofertę przeprowadzenia tego szkolenia kierujemy do przedsiębiorstw, samorządu lokalnego, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.
Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy i/lub klienci przedsiębiorstw, pracownicy i/lub zainteresowani obywatele danej jednostki samorządu lokalnego, pracownicy i/lub rodzice dzieci uczęszczających do placówki oświatowej a także pracownicy i/lub beneficjenci organizacji pozarządowej.
Optymalnie liczba uczestników nie powinna być większa niż 30 osób.

Koszt szkolenia jest zależny od uzgodnionego z zamawiającym szczegółowego programu szkolenia a więc od jego długości i liczby prowadzących szkolenie. Przedstawicieli zainteresowanych organizacji prosimy o kontakt na adres mailowy:

szkolenia@birm.waw.pl
lub telefonicznie z
Agnieszką Jelonek-Konaszewską tel 608 544 924 lub
dr Mariuszem Marczewskim tel. 601 206 931

Skip to content