W drodze do Unii Europejskiej

Zadanie publiczne “W drodze do Unii Europejskiej – wzmocnienie współpracy i komunikacji strategicznej przez poprawę postrzegania UE oraz zapoznanie mieszkańców obwodów lwowskiego, kijowskiego, odeskiego, winnickiego na Ukrainie z europejskimi wartościami i zasadami”- jest zgodne z   zapotrzebowaniem społeczności Ukrainy oraz odpowiada na wyzwania Unii Europejskiej w zakresie przygotowania Ukrainy do jej standardów. W ramach zadania będą zorganizowane 4 konferencje (czterogodzinne, po jednej w każdym z obwodów partnerskich) z warsztatami (trzygodzinne, po jednym w każdym z obwodów partnerskich) międzynarodowymi nakierowane na poprawę postrzegania wartości europejskich w Ukrainie oraz przekazanie doświadczeń polskich wynikających z przebytej transformacji. Ważnym elementem konferencji i warsztatów będzie wzmocnienie komunikacji pomiędzy województwem mazowieckim i obwodami partnerskimi na Ukrainie w zakresie zarządzania mediami w tym elektronicznymi w warunkach poszanowania wartości demokratycznych. Przewiduje się realizację warsztatów w oparciu o analizę i opracowanie realnych wydarzeń medialnych. Udział w konferencji będzie potwierdzony wręczeniem certyfikatu wydanego przez komitet organizacyjny.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Skip to content