Informacje dla Autorów- Forum Akademickie

  • Zachęcamy do nadsyłania tekstów do publikacji na „Forum Akademickim” Instytutu BiRM. Preferowane gatunki publicystyczne: felieton, artykuł prasowy, notatka prasowa, analiza, wywiad, reportaż. Przykładowa tematyka: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe, konflikty zbrojne, oblicza pandemii koronawirusa i jej wpływ na różne aspekty codziennego funkcjonowania, stosunki międzynarodowe i gospodarcze, bieżące wydarzenie polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne.
  • Akceptujemy teksty w języku polskim i angielskim
  • Poprawnie skonstruowany tekst powinien zawierać: imię i nazwisko autora u góry strony, tytuł, krótki lead podsumowujący temat, zachowanie równomiernego podziału na podrozdziały, jeżeli to dłuższa forma
  • Teksty dłuższe niż 8 stron prosimy o podzielenie na dwie lub więcej partii; chcemy uniknąć zbyt długich form i preferujemy opublikować je w częściach
  • Ewentualną bibliografię oraz przypisy prosimy zamieszczać na końcu tekstu
  • Na potrzeby promocji tekstów w mediach społecznościowych, prosimy o deklarację w e-mailu z załączonym artykułem jeśli chcą państwo zostać oznaczani w postach na Facebooku, a także o podawanie nazw swoich kont na Twitterze i/lub Instagramie
  • Opcjonalnie można załączyć do tekstu zdjęcie wraz z opisem i jego źródłem, na podstawie którego zostanie wykonana grafika promująca go w mediach społecznościowych; brak fotografii oznacza, że zostanie ona wybrana przez zespół „Forum Akademickiego” i Departament PR Instytutu BiRM

Propozycje tekstów oraz pytania dotyczące publikowania prosimy kierować na adres: w.slusarczyk@birm.waw.pl

Skip to content