Bogusław
Pacek

Dyrektor Instytutu
Prezes Zarządu

Profesor zwyczajny nauk społecznych, generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Były Komendant Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystent Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradca Ministrów Obrony Narodowej Bogdana Klicha i Tomasza Siemoniaka, rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.

Szkołę Podstawową i Ogólnokształcące ukończył w Rypinie. Następnie po ukończeniu studiów filologicznych na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim przez rok pracował w macierzystej uczelni jako filolog.

W czasie studiów

na Uniwersytecie Gdańskim założyciel i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG, kierownik klubu „Wysepka”, animator kultury studenckiej i organizator licznych kabaretonów, Dni Uczelni, przeglądów filmów, wieczorów poezji, występów zespołów muzycznych.

Były

przedstawiciel Rady Miasta Gdańska ds. współpracy harcerzy z brytyjskimi skautami, organizator wielu obozów harcerskich, założyciel i prezes Federacji Organizacji Proobronnych zrzeszających m in. Związki Strzeleckie.

W latach 1979-2014

oficer LWP i WP i równolegle wykładowca. W trakcie służby wojskowej równolegle prowadził działalność naukową i dydaktyczną w uczelniach: Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej, Pomezańskie Kolegium Teologiczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Szkoła Wyższa TWP „Wszechnica” i Akademia Obrony Narodowej. W okresie kierowania Akademią Obrony Narodowej stworzył Wszechnicę Bezpieczeństwa i Wszechnicę Obronności oraz Park Militarny Rembertów.

W 2015 roku

uzyskał tytuł Lidera Bezpieczeństwa oraz otrzymał buławę hetmańską przyznane przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Również w 2015 roku został Pomorzaninem Roku zwyciężając w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i „Twojego Wieczoru”. Twórca Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz inicjator utworzenia Jednostki Specjalnej AGAT.

Aktualnie

profesor mianowany Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filii w Piotrkowie Trybunalskim. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego z jego inicjatywy powstały Piotrkowski Uniwersytet Polowy i Piotrkowska Trybuna Bezpieczeństwa.

Felietonista „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. Honorowy obywatel Rypina. Zaangażowany w działalność społeczną. 

Jest autorem 12 książek i ponad 200 artykułów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa.