Bogusław
Pacek

Dyrektor Instytutu
Prezes Zarządu

Profesor zwyczajny nauk społecznych, generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Były Komendant Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystent Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradca Ministrów Obrony Narodowej Bogdana Klicha i Tomasza Siemoniaka, rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.

Felietonista „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. Honorowy obywatel Rypina. Zaangażowany w działalność społeczną. 

Jest autorem 12 książek i ponad 200 artykułów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa.