Bogusław
Pacek

Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rypinie. Następnie studiował filologię na Uniwersytecie Gdańskim. Po zakończeniu studiów przez rok pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej. M.in. prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego, kierownik organizacyjny klubu „Wysepka”, organizator przeglądów teatralnych i filmowych, kabaretonów, dni uczelni itp.

W latach 1978–1979 pełnił zawodowa służbę wojskową.Był m.in.Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej,Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Doradcą dwóch ministrów obrony narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej.Równolegle ze służbą wojskową prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym i Szkole Wyższej TWP Wszechnica Polska,Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej. W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych a w 2009 doktora habilitowanych nauk wojskowych.

W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski – członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL).

Był felietonistą „Polski Zbrojnej”, „Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. Jest autorem ponad 20 ksiązek i ponad 200 artykułów naukowych.

W 2012 roku został Honorowym Obywatelem Rypina.

30 czerwca 2014 odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Od września 2014 pełnił funkcję doradcy NATO ds. reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy (wcześniej od marca 2013 roku – kierownik programu NATO-DEEP.

W latach 2017–2020 był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

5 października 2018 jako jeden ze stu Polaków został wyróżniony przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego Pierścieniem Stulecia Niepodległości – za zasługi położone dla bezpieczeństwa Ojczyzny, a we wrześniu 2020 to samo Stowarzyszenie uhonorowało go Pierścieniem Patrioty.

W maju 2019 założył Fundację – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego , obecnie jest dyrektorem tego Instytutu. W czerwcu 2019 otrzymał nagrodę Grand Prix – Miecz Szczerbiec i tytuł Lidera XX-lecia Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych nadane przez Kapitułę Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

W lutym 2024 został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Prezydent RP uhonorował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Został dwukrotnie wyróżniony tytułem doktora honoris causa. 28 maja 2019 r. w uznaniu zasług naukowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obronności, aktywnej działalności w ramach programu DEEP NATO tytuł ten nadała mu Rada Naukowa Uniwersytetu Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie. Natomiast 15 czerwca 2020 roku tytuł doktora honoris causa nadała mu Rada Naukowa Uniwersytetu Obrony Narodowej w Kijowie.


 

Skip to content