Dariusz
Kilian

Koordynator ds. Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Jako wykładowca wyższej uczelni prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” (SZ RP, OC, reagowanie kryzysowe, podstawy prawne w szkole itp.) oraz „Kadry i prawo pracy” (RODO).

Prowadzi działalność gospodarczą (audyty i szkolenia dla instytucji i firm prywatnych) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa danych.
Skip to content