Jarosław
Kardaś

jaroslawkardas
Jarosław Kardaś
Dane kontaktowe

Pułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

1987-2017

Rozpoczął służbę w Służbie Więziennej

2006-2014

Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w latach 2006-2014

2014-2016

Zastępca Dyrektora Generalnego SW w latach 2014-2016.

W 2008

uhonorowany medalem Papieża Benedykta XVI za wkład więziennictwa gdańskiego w rozwój wolontariatu hospicyjnego osadzonych.

W 2011

reprezentował polskie więziennictwo na Konferencji Dyrektorów Generalnych Administracji Penitencjarnych (CDAP) Rady Europy w Strasburgu.