Jerzy Marek
Nowakowski

Wykładowca Akademicki, Ambasador, Członek organów nadzorczych, Redaktor

02.2018- obecnie 
Wykładowca Akademicki 
Studium Europy Wschodniej UW

11.2017- obecnie 
ekspert WEI

12.2014-10.2017 
Ambasador RP w Armeni

02.2010-12.2014
Ambasador RP na Łotwie

05.2008-05.2010
Prezes Zarządu
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

10.2005-02.2010
Wykładowca Akademicki
Studium Europy Wschodniej UW

05.2007-06.2008
Dyrektor
Centrum Wschodnie Polish Open University
Odział: Warszawa

06.2002-02.2007
Zastępca Redaktora Naczelnego, Kierownik działu Zagranica
Tygodnik "Wprost"

04.2001-05.2002
Członek Rady Nadzorczej
Famor
Oddział: Bydgoszcz

04.2001-05.2002
Prezes; Członek Rady Fundatorów
Fundacja Kadry dla Europy
Oddział: Warszawa

04.2001-02.2002
Wiceprzewodniczący, Członek Rady Nadzorczej
"Jedynka Wroclawska"
Oddział: Wrocław

10.1997-05.2001
Podsekretarz Stanu, Główny doradca Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

10.1996-07.2000
Wykładowca Akademicki
Studium Europy Wschodniej UW

10.1993-10.1997
Dyrektor - Redaktor Naczelny
Polskie Radio SA - Program V
Oddział: Warszawa

12.1993-06.1996
Współpracownik
Telewizja Polska SA
Oddział: Warszawa

10.1989 - 09.1993
Dyrektor
Ośrodek Studiów Międzynarodowych Senatu RP

02.1991 - 12.1991
Doradca- Organizator biura Międzynarodowego Kancelarii Lecha Wałęsy
Kancelaria Prezydenta RP

05.1983 - 10.1989
Zastępca Redaktora Naczelnego, Kierownik Działu "Historia" Tygodnik Polski
Oddział: Warszawa

09.1981 - 06.1984
Doktorant
Uniwersytet Warszawski