Joanna
Kluzik

Joanna Kluzik - Rostkowska
Joanna Kluzik-Rostowska
Dane kontaktowe

Absolwentka

IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.

Harcerka. Wychowanka XXI Kadrowego Szczepu OMEGA Hufca ZHP, sięgającego tradycją do międzywojnia. Rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim, które po kilku latach porzuciła dla dziennikarstwa.

Od 1989

pracowała jako dziennikarka działu politycznego „Tygodnika Solidarność”. Była kierownikiem działu reportażu miesięcznika „Konfrontacje”, następnie dziennikarzem i kierownikiem działu reportażu w Expressie Wieczornym, dziennikarką Tygodnika „Wprost”.  W trakcie pracy dziennikarskiej zajmowała się m.in. dziennikarstwem śledczym, miała też okazję obserwować z bliska konflikty zbrojne. m.in. w Libanie, rozpadającej się Jugosławii, pierwszej wojny w Czeczenii. 

W latach 2001–2004

była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej tygodnika „Przyjaciółka”.

Była

wiceminister, a następnie minister pracy i polityki społecznej ( lata 2005-2007)

2013-2015

Była minister edukacji

Posłanka VI, VII, VIII, IX kadencji.

Szefowa Zespołu Śledczego PO ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa, pomysłodawca cyklicznych konferencji Forum Bezpieczeństwa.

Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Łączności z Polakami za Granicą.