Kornela
Oblińska

Inspektor Policji w stanie spoczynku

Doktor nauk społecznych, w specjalności: zarządzanie w środowisku informacyjnym. Absolwentka: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Uniwersytetu Wrocławskiego; Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu zarządzania); Studium Polityki Zagranicznej PISM; Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno – Obronnym Akademii Obrony Narodowej.

Uczestniczka szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa m.in. w USA, Niemczech, Francji, Turcji, Finlandii; była ekspertka TAIEXu.; była Szefowa Polskiego Biura SIRENE; uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM).

Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym.

Była zastępczyni dyrektora w Gabinecie Komendanta Głównego Policji odpowiedzialna za komunikację społeczną, kształtowanie kultury organizacyjnej i wizerunku formacji, propagowanie historii i tradycji Policji.

Inicjatorka i koordynatorka szeregu przedsięwzięć w tym zakresie (m.in. budowy Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie, organizacji Charytatywnych Bali Oficerskich Policji itp.).

Pełniła funkcje: przewodniczącej zespołu ds. strategii równych szans w Policji Komendanta Głównego Policji, przewodniczącej polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek, vice-przewodniczącej Zespołu Służb Mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania, kultury organizacyjnej i współpracy międzynarodowej Policji.

Organizatorka i prelegentka na konferencjach i seminariach – krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa.

Wykładowczyni w Polskim Centrum Edukacji. Właścicielka firmy szkoleniowej „EGIDA Szkolenia dla Kobiet dr Kornela Oblińska”.