Kornelia
Rozmarynowska

Absolwentka studiów azjatyckich o spec. studia bliskowschodnie, obecnie studentka etnologii i antropologii kulturowej.  Stypendystka Uniwersytetu Kairskiego oraz Uniwersytetu Lizbońskiego. Interesuje się ekologią, feminizmem i kulturą Bliskiego Wschodu a w szczególności kulturą Egiptu.