Leszek
Szreder

Na arenie międzynarodowej w listopadzie 2004 roku miał natomiast zaszczyt oficjalne wprowadzić polską Policję  jako pełnoprawnego członka do struktur Europejskiego Urzędu Policji w Hadze. Pod jego kierownictwem przygotowano założenia wprowadzające polską Policję do strefy Schengen.

Jego generalski mundur zdobią: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,, złota odznaka „Zasłużony Policjant”, złota odznaka „Zasłużony dla Policji”, srebrny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej, złota odznaka „za zasługi w pracy penitencjarnej”, srebrna odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, oraz brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Obecnie jest aktywnym członkiem i wiceprezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

Skip to content