Leszek
Szreder

Absolwent

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Służbę w Milicji Obywatelskiej (MO) rozpoczął we wrześniu 1977 roku w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu. W tym samym roku został skierowany na kurs oficerski do Ośrodka Doskonalenia Kadr w Łodzi, awansowany po jego ukończeniu na stopień podporucznika MO i przez następne kilkanaście lat pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu.

Pod koniec lipca 1989

został awansowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KW MO w Opolu

W 1990

Po reformie związanej z budową nowych struktur organizacyjnych nowo powoływanej Policji, w której pracach aktywnie uczestniczył, pozostał na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KW Policji w Opolu

We wrześniu 1991

wyjechał z pierwszą grupą dwudziestu oficerów polskiej Policji na kurs z zakresu śledczych technik badania miejsca zdarzenia w Federal Law Enforcement Training Center (Federalne Centrum Przestrzegania Prawa)

W styczniu 1997

roku awansował na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw prewencji.

W lipcu 1997

pełnił funkcję szefa sztabu kryzysowego podczas „powodzi stulecia”, która nawiedziła Opolszczyznę.

W 1997

awansował na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

11 września 1999

został pierwszym lubuskim wojewódzkim komendantem policji.

W lipcu 2001

został przez Prezydenta RP awansowany na stopień nadinspektora policji, a w następnym roku wygrał konkurs na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Gdańsku.

28 października 2003

został powołany na stanowisko komendanta głównego Policji, a w dziewięć miesięcy później postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego awansowano go do stopnia generalnego inspektora Policji.

Uczestnik wielu szkoleń i kursów specjalistycznych odbytych w latach 1999 – 2003: kurs menadżerski na Uniwersytecie Stanowym w Chicago (USA), kurs dla wyższych oficerów policji w Branshill (Wielka Brytania), polsko-holenderskie szkolenie dla komendantów wojewódzkich w Hadze (Holandia) i Szczytnie, a także szkolenie menadżerskie na Uniwersytecie Stanowym w Huston (USA).

Na arenie międzynarodowej w listopadzie 2004 roku miał natomiast zaszczyt oficjalne wprowadzić polską Policję  jako pełnoprawnego członka do struktur Europejskiego Urzędu Policji w Hadze. Pod jego kierownictwem przygotowano założenia wprowadzające polską Policję do strefy Schengen.

Jego generalski mundur zdobią: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,, złota odznaka „Zasłużony Policjant”, złota odznaka „Zasłużony dla Policji”, srebrny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej, złota odznaka „za zasługi w pracy penitencjarnej”, srebrna odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, oraz brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Obecnie jest aktywnym członkiem i wiceprezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP.