Michał
Stępiński

michal stepinski
Michał Stępiński
Dane kontaktowe

Adiunkt

Zakładu Bezpieczeństwa Państwa, Instytutu Służby Prewencji, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, adiunkt Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W latach 1990-2016

funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

W latach 2005-2016

wielokrotnie dowodził działaniami bojowymi pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

Dowódca zabezpieczenia kontrterrorystycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W latach 2012-2015

przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. W tym samym czasie przedstawiciel Komendanta Głównego Policji w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, kierowanego przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

Ekspert grupy roboczej SNIPER, działającej w ramach platformy współpracy jednostek kontrterrorystycznych państw UE ATLAS, odpowiedzialny za formalne podstawy wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach bojowych.

Od 2012

roku uczestnik prac zespołów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do usprawnienia systemu kontrterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący oraz uczestnik prac zespołów tworzących obecnie funkcjonujący system jednostek kontrterrorystycznych Policji.