Patrycja
Molko

Koordynatorka Projektów Naukowych

W trakcie zarządzania kołem współorganizowała spotkania, seminaria, wykłady i warsztaty m. in.: międzynarodową konferencję na temat „The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe” (listopad 2018), IV Studencko-Doktorancki Kongres Orientalistyczny (marzec 2019), czy coroczny Festiwal Studiów Azjatyckich (maj 2019). Zorganizowała projekt badawczy w Izraelu na temat: “Badanie narracji dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego w perspektywie polityczno-społecznej”, podczas którego pogłębiła swoją wiedzę na temat realiów konfliktu w Izraelu i Palestynie.

W Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 zajmuje się organizacją i współorganizacją konferencji, debat, seminariów, jak również ich promocją.

Skip to content