Piotr
Łubiński

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego, prawnymi wyzwaniami związanymi z współczesnymi konfliktami zbrojnymi, pomocą rozwojową i rekoncyliacją.

Posiada podwójny stopień doktora, który po raz pierwszy uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w maju 2012 r., a drugi na University of Wales - Aberystwyth, Wydział Prawa i Kryminologii, luty 2016 r.

Uczestnik programów i kursów prowadzonych przez najbardziej renomowane międzynarodowe instytucje, takich jak warsztaty z zasad podejmowania działań przy użyciu siły prowadzone przez Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego Sanremo we Włoszech, seminarium w Centrum Studiów i Badań Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych (Haska Akademia Prawa Międzynarodowego, Holandia), Warszawska Letnia Szkoła Prawa Humanitarnego w Polsce.

2005 - 2008

członek Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK (do dziś) oraz zastępca przewodniczącego Małopolskiej Komisji Prawa Humanitarnego przy Małopolskim Zarządzie Okręgowym PCK w Krakowie

Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego - Grupa Polska.

2008

Pracował na II i III zmianie PKW Afganistan jako prawnik

Stypendysta i wykładowca - tutor in law Uniwersytetu Walii w Aberystwyth. Brał udział w warsztatach poświęconych ROE w Instytucie Prawa Humanitarnego w Sanremo. Stypendysta w projektach naukowych w Holandii, Wielkiej Brytanii. Nagrodzony medalami w Polsce i za granicą.

Wykłada kursy wojskowe w języku polskim i angielskim. Współpracuje jako ekspert z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademią Sztuki Wojennej oraz NATO CIMIC CCOE.

Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom praw człowieka, kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwem czy międzynarodowym prawem karnym.