Spotkanie integracyjne w Domu Seniora

Spotkanie integracyjne w Domu Seniora

W dniu 28 września 2022 r. w Domu opieki dla Seniorów w Warszawie przy ulicy Oliwskiej 5 Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego przeprowadziła wykład i spotkanie integracyjno-networkingowe dotyczące aktywizacji cyfrowej „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” dla Seniorów w wieku 55+ w ramach zadania publicznego: „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” (w skrócie: „Senior ABC”) – działania aktywizacyjne, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykład z Cyberbezpieczeństwa (telefony, komputer, urządzenia mobilne) poprowadził dr Rafał Batkowski na terenie placówki prowadzonej przez Fundację Pomoc Potrzebującym.

Spotkanie integracyjno-networkingowe moderowała Grażyna Strzelczak-Batkowska. Brał w nim również udział dr Rafał Batkowski.

We wszystkich wydarzeniach (także podczas warsztatów zorganizowanych w dn. 26.09.2022 r.) konieczną pomoc w opiece dodatkowej sprawowały wolontariuszki ze względu na znaczny udział osób z niepełnosprawnością fizyczną.

W wydarzeniach wzięło udział 60 beneficjentów z zakładanej w zadaniu grupy docelowej, tj. Seniorów- osób w wieku 55+.

Podczas spotkań koncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu i aplikacji mobilnych.

Najważniejszym efektem działań Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego na terenie tej placówki podczas spotkania networkingowego z udziałem beneficjentów było wypracowanie wspólnie z Kierownictwem Domu Opieki toku postępowania w przypadkach zaistnienia cyber zagrożeń dla Seniorów będących pod opieką Fundacji Pomoc Potrzebującym oraz Seniorów współpracujących z nią np. członków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także Kombatantów.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content