FTSE China A50 – o indeksie słów kilka

FTSE China A50 – o indeksie słów kilka

Wraz z rosnącym znaczeniem Chińskiej Republiki Ludowej, coraz więcej inwestorów giełdowych postrzega tamtejszy rynek akcji jako szansę na wzbogacenie się. Chińskie środowisko inwestorskie, podobnie jak większość instytucji, nie zawsze pozostaje otwarte na potencjalnych inwestorów z szeroko pojętego Zachodu. Doskonałą ilustracją tego faktu jest szereg indeksów giełdowych, które mają dostarczać przekrojowe informacje odnośnie sytuacji na rynkach. Aktualnie zachodni inwestorzy posiadają głównie jednostki notowane na giełdzie w Hong Kongu, ze względu na bardziej dostępne akcje. Cały rynek chiński wydaje się dość skomplikowany dla Europejczyków. Liczne zapisy prawne oraz ograniczenia (w tym restrykcje kwotowe dotyczące akcji A-shares) poziomują dostęp do produktów rynku i działają ograniczająco.

Index FTSE China A50 (zwany również FTSE – Xinhua China A50 Index) stanowi indeks giełdowy FTSE Group (do 2010 r. FTSE–Xinhua joint venture). Składniki indeksu zostały wybrane spośród instytucji notowanych na giełdach w Szanghaju oraz Shenzhen. Należy zaznaczyć, że indeks obejmuje wyłącznie akcje typu A, więc udziały niedostępne dla obcokrajowców. To immanentny produkt finansowy, który reprezentuje giełdy kontynentalne. Indeks zawiera największe chińskie korporacje pod względem kapitalizacji rynkowej.

Pomimo wspomnianych wyżej ograniczeń, inwestorzy instytucjonalni są również uczestnikami funduszy ETF (ang. exchange-traded fund – ETF), które reprezentują chińskie akcje A-shares. Dotyczy to przede wszystkim udziałów indeksu FTSE China A50. W ten sposób osoby niebędące Chińczykami i niemające dostępu do tamtejszego rynku, mogą wywoływać istotny wpływ na obrót papierami wartościowymi.

FTSE China A50 – skład indeksu

W skład indeksu wchodzą najbardziej prestiżowe instytucje ze świata chińskiego biznesu. Analizując komponenty nie sposób nie zauważyć dużego udziału banków, w tym m.in. Industrial Bank, Bank of Beijing, Bank of China A, Agricultural Bank China. Kolejnym ważnym trzonem indeksu są korporacje działające w branżach związanych z surowcami naturalnymi, przykładowo China Petrol A. Wypada wspomnieć również o firmach technologicznych, których udział w indeksie wciąż rośnie. Wraz z rozwojem kraju, pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw, których notowania są bardzo wysokie. W perspektywie długoterminowej, według szacunków ekspertów, rozwój technologii przyczyni się do wzrostu znaczenia innowacyjnych korporacji zajmujących się AI. Uzupełnieniem zestawienia są firmy ubezpieczeniowe (np. New China Life Insurance Co Ltd) oraz deweloperskie (Poly Real Estate Group Co Ltd).
Skład indeksu jest istotnym źródłem, które informuje nie tylko uczestników giełdy o okazjach na dokonanie atrakcyjnej transakcji, ale również jest ważnym wskaźnikiem ekonomiczno-politycznym, który znajdzie zastosowanie także w stosunkach międzynarodowych. Skład indeksu obrazuje, które branże utrzymują się wysoko na giełdzie, a których potęga słabnie wraz ze zmianami dotykającymi gospodarki. Obecnie, analizując indeks, można odczytać informacje, że rośnie znaczenie firm technologicznych kładących nacisk na badania naukowe. Niewątpliwie przyczynił się do tego zeszłoroczny okres pandemii, gdy procesy wdrażania nowatorskich rozwiązań stały się bardzo intensywne.

FTSE China A50 – stabilniejszy od innych?

Pomimo spadków na rynku europejskim i amerykańskim, indeks często utrzymuje się powyżej średniookresowego wsparcia trendów. Technicznie pozostaje również w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wpływa to na wzmożone zainteresowanie zagranicznych inwestorów rynkiem chińskim oraz szukanie alternatywnych dróg na wpływanie na niedostępne papiery wartościowe. Notowania historyczne pokazują, że brak wolnego dostępu do indeksu dla drobnych inwestorów działa ograniczająco na decyzje, które podejmowane są ze względów politycznych, a nie gospodarczych. Przyszłość indeksu należy do korporacji, które postawią na rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii. Na podstawie tego można przypuszczać, że skład FTSE China A50 zmieni się jeszcze wielokrotnie w przeciągu najbliższych kilku lat.

Przypisy:

  1. Raport FTSE, FTSE China a-shares and Global indices. Adapting the Benchmark for international Market Participants, 2013.
  2. Yahoo Finance, notowania historyczne FTSE China A50 Index, https://finance.yahoo.com/quote/XIN9.L/history/ (dostęp: 08.03.2021).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content