Kolejne porozumienie o współpracy

Kolejne porozumienie o współpracy

Przedstawiciele Zarządu Fundacji Instytutu BiRM Bogusław Pacek i Magdalena Rochnowska podpisali dziś ważne porozumienie o współpracy z Gminą Tykocin reprezentowaną przez Burmistrza Mariusza Dudzińskiego.

W ramach podpisanego dokumentu strony planują współpracę w zakresie realizacji działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce oraz poza jej granicami osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub potrzebującym wsparcia.

Pierwszym wspólnie realizowanym projektem jest udzielenie pomocy rzeczowej społeczności lokalnej w Ukrainie poprzez nieodpłatne przekazanie przez Gminę Tykocin dwóch pojazdów pożarniczych na potrzeby ratowania życia i zdrowia Ukraińców. Natomiast Instytut BiRM prowadzi działania zmierzające do uzyskania środków na ich specjalistyczne wyposażenie. W tym celu prowadzi m.in.zrzutkę: https://zrzutka.pl/6ymhb8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content