Konferencja „Bezpieczeństwo jako wartość publiczna”

Konferencja „Bezpieczeństwo jako wartość publiczna”

9 maja 2022 r. w Krakowie odbywa się konferencja „Bezpieczeństwo jako wartość publiczna” organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Akademię Sztuki Wojennej i nasz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Przez 2 dni uczestnicy z wielu uczelni, m.in. poza organizatorami z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Harokopio w Atenach, Uniwersytetu z Meksyku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Aleksander Moisiu z Akbaniii, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznegi w Siedlcach, PAN, WAT, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej będą poruszać takie tematy jak:- uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa i strategie budowania odporności społecznej; Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej: jako wartość publiczna, interes publiczny, dobro wspólne,- rola i zadania edukacji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, w tym współpraca uczelni z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami dedykowanymi bezpieczeństwu,- ewolucja edukacji jako odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa – zmiany w obszarze zarządzania i w obszarze merytoryczno-metodycznym.Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego prof. Bogusław Pacek wygłosił referat otwierający konferencję „Bezpieczeństwo jako wartość publiczna małych i średnich państw w dobie konfliktu mocarstw”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content