Konferencja naukowa o roli kobiet w systemie bezpieczeństwa

Konferencja naukowa o roli kobiet w systemie bezpieczeństwa

1 grudnia 2023r., w auli im. prof. J. Baszkiewicza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się I Konferencja Naukowa pt. „Implementacja Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo w Polsce – osiągnięcia i wyzwania”. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego reprezentował insp. w st. spocz. Rafał Kozłowski.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (UNSCR 1325) „Bez udziału kobiet nie ma pokoju i bezpieczeństwa”. Rezolucja ta określana jest jako „kamień węgielny” dla rozwoju Agendy ONZ, która wspiera działania na rzecz większego zaangażowania kobiet w zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów zbrojnych oraz procesy budowania pokoju. Głównym zadaniem rezolucji jest otwarcie na nowe obszary umożliwiające udział i pozwalające wyrażać „głos kobiet” w systemie bezpieczeństwa państw oraz usuwanie przeszkód w tym zakresie. W gronie eksperckim debatowano nad wyzwaniami i dotychczasowymi osiągnięciami procesów implementacyjnych.

Doświadczenia z obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także międzynarodowe i krajowe rozwiązania prawno – organizacyjne w zakresie polityki równościowej, ochrony praw człowieka i pomocy humanitarnej były przedmiotem wystąpień przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ważnymi głosami, w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, były wystąpienia p. Aliny Koushyk – przedstawicielki Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds. Odrodzenia Narodowego Białorusi oraz prof. Iryny Kiyanka z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego. Prelegentki mówiły o perspektywie implementacji rezolucji po zmianie ustrojowej oraz roli kobiet w trwającym konflikcie zbrojnym i po jego zakończeniu.

Głównym organizatorem konferencji była insp. w st. spocz. dr Kornelia Oblińska – adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content