Konferencja w Sejmie

Konferencja w Sejmie

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego zorganizował w Sejmie w dniu 17 maja 2023 roku konferencję „Służba Więzienna – oficjalny przekaz a skrywana rzeczywistość”. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem parlamentarzystów, byłych funkcjonariuszy SW, profesorów uczelni wyższej, związków zawodowych i nie tylko.

Moderatorem spotkania był dyrektor Instytutu BiRM prof. dr hab. Bogusław Pacek.

Prelegentami byli:

Jarosław Kardaś, płk SW w st. spocz. – Temat: Zatrudnianie osadzonych – „papierowy sukces” i postępująca demoralizacja.
Andrzej Bieżuński, dyrektor IGB Mazovia w latach 2004 – 2016 – Temat: Przywięzienne zakłady pracy.
Magda Chojnacka, mjr SW w st. spocz. – Temat: Czy sygnaliści to „czarne owce” w SW? – skutki wykorzystywania możliwości prawnych w celu usunięcia sygnalistów ze struktur SW.
dr Anna Osowska-Rembecka, płk SW w st. spocz. – Temat: Mechanizm „syndromu sztokholmskiego” w Służbie Więziennej.
Paweł Moczydłowski, płk SW w st. spocz., prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Temat: Bezpieczeństwo wewnętrzne więziennictwa: od państwa demokratycznego do autorytarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content