Możliwości kontrolowania zakażenia nowym wirusem Corona – 2019-nCoV

Możliwości kontrolowania zakażenia nowym wirusem Corona – 2019-nCoV

Wg Situation Report 65 World Health Organization z dnia 25 marca 2020 r. sytuacja zachorowań na COVID-19 wskazuje na 413 467 potwierdzonych przypadków i 18 433 zgony. Dywersyfikacja genetyczna wirusa Corona spowodowała powstanie szczepów wywołujących ciężkie zakażenia w obrębie układu oddechowego u ludzi przekazywane drogą kropelkową i za pośrednictwem zwierząt.

Dywersyfikacja genetyczna wirusa Corona spowodowała powstanie szczepów wywołujących cięż- kie zakażenia w obrębie układu oddechowego u ludzi przekazywane drogą kropelkową i za pośrednictwem zwierząt. Istotne znaczenie w kształtowaniu aktywności wirusa mają białka S pokrywające jego powierzchnię, które wiążą się z receptorem komórkowym – enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE-2 – angiotensinconverting enzymem 2) oraz z komórkową proteazą serynową (TMPRSS2 – transmembrane serine protease). Przebieg zakażenia jest zróżnicowany, od łagodnego do ciężkiego. Możliwości kontrolowania zakażenia są ograniczone, bowiem nie ma leków w pełni hamujących działanie wirusa 2019- nCoV. Interferon-alfa (5 mln U dwa razy dziennie podawany inhalacyjnie), lopinawirritonawir (400/100 mg dwa razy dziennie podawany doustnie), a także chlorochina (500 mg dwa razy dziennie doustnie przez 10 dni) i azytromycyna (500 mg dwa razy dziennie) powodują łagodniejszy przebieg choroby i skrócenie czasu leczenia. Podawanie glikokorytkosteroidów i leków będących w badaniach (tocilizumab) jest dopuszczalne w masywnych zmianach naciekowych w miąższu płucnym powodujących ciężkie uszkodzenie płuc (ALI – acute lung injury) i ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome). W systemowym działaniu konieczne jest utworzenie tzw. matrycy bezpieczeństwa, która uwzględniałaby z jednej strony istniejące zagrożenie, a z drugiej wszystkie dostępne służby i środki. Precyzyjna ich analiza i rozdzielenie poszczególnych zadań może umożliwić utworzenie realnego planu zarządzania kryzysowego.

Cały artykuł płk. rez. prof. dr. hab. Tadeusza Płusy z Uczelni Łazarskiego, byłego Szefa Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego dostępny w pliku tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content