Szkolenie na temat islamu

Szkolenie na temat islamu

Ponad 50 Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wzięło udział w dwudniowym szkoleniu „Islam a kultura arabsko – muzułmańska”, które przeprowadziła dr Magdalena El Ghamari w ramach projektu Empathy!

Dwudniowe szkolenie w formule warsztatowej obejmowało szereg zagadnień związanych z tematyką bezpieczeństwa kulturowego oraz konfesyjnego.

Dziękujemy dr Magdalenie El Ghamari za przeprowadzenie szkolenia, a Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej za aktywny udział!


Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland. Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego, podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy oraz monitorowanie przejawów islamofobii.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora_ki lub autorów i nie muszą odzwierciedlać tych zamieszczonych w przepisach Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska oraz organ udzielający wsparcia nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej o projekcie Empathy: https://salamlab.pl/pl/empathy-project/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content