Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

16 stycznia 2024 r. podpisane zostało ważne porozumienie pomiędzy Instytut BiRM a Gminą Chełmża, w ramach którego strony planują współpracę w zakresie realizacji działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce oraz poza jej granicami osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub potrzebującym wsparcia.

W zapisach porozumienia Instytut i Gmina Chełmża zobowiązują się do współpracy w identyfikowaniu potrzeb oraz koordynacji i wspólnej realizacji wcześniej uzgodnionych działań pomocowych. Działania te będą  polegać m. in. na pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych służących potrzebom osób poszkodowanych  i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz niesieniu innych form pomocy zgodnej z prawem obowiązującym w Polsce oraz w kraju zamieszkania osób, do których ta pomoc będzie skierowana.

Pierwszym wspólnie realizowanym projektem jest przekazanie przez Gminę Chełmża wozu strażackiego na potrzeby ratowania życia i zdrowia Ukraińców zmagających z niszczycielskimi skutkami rosyjskich ataków na obiekty cywilne w obwodzie charkowskim. Pojazd jest sprawny technicznie, ale brakuje mu wyposażenia. Doposażenie wozu to realna szansa na ratunek dla osób dotkniętych tragicznymi wydarzeniami wojny. Wspólny wysiłek w zbieraniu niezbędnych środków pomoże w realnym ratowaniu życia i zdrowia obywateli Ukrainy. 

Podczas notorycznych ostrzałów rakietowych szczególnie narażone są załogi i pojazdy ratowniczo-gaśnicze, a także sprzęt będący na ich wyposażeniu. Sprzęt ulega zniszczeniu zarówno w remizie, jak i w trakcie pracy na drodze. Podczas alarmów bombowych, kiedy ludność udaje się do schronów, ratownicy wypełniając swoje obowiązki i ryzykując swoje życie udają się w najbardziej niebezpieczne rejony, by ratować ludzi. Akcje ratownicze obarczone są dużym ryzykiem ataku powietrznego oraz wysadzenia poprzez wjazd na teren zaminowany. Często jest to ich ostatni wyjazd.

Dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na samochody ratownicze i pomocnicze oraz sprzęt niezbędny do wyeliminowania zniszczeń i pożarów, które stale powstają w wyniku wrogich ostrzałów. Z powodu braku specjalistycznego sprzętu ratownicy nie mają czasu na usuwanie gruzów i gaszenie pożarów, w wyniku których giną ludzie. Dlatego Instytut podjął się misji zebrania środków na zakup sprzętu i innych przedmiotów niezbędnych ukraińskim ratownikom do niesienia pomocy ich rodakom w czasie wojny.

Zebrane środki pozwolą na zakup sprzętu ratowniczego i pomocniczego takiego jak: węże, pompy, prądnice, agregaty, drabiny oraz wiele specjalistycznych narzędzi strażackich takich jak piły do drewna i betonu, łomy, itp. To właśnie te przedmioty umożliwią skuteczne działania zwiększające szanse na ocalenie życia i zdrowia osób dotkniętych skutkami wojny.

Pieniądze można wpłacać na:

– konto zbiórki: https://zrzutka.pl/6ymhb8

lub

– konto naszej Fundacji na numer: 92 1140 2004 0000 3402 7885 4014

lub

– konto walutowe w Euro: PL 79 1140 2004 0000 3012 1481 9181

z dopiskiem „Ratujemy ludzkie życie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content