Powstał profesorski think tank!

Powstał profesorski think tank!

Think tank, który będzie działał w ramach Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, zrzesza profesorów – samodzielnych pracowników naukowych-ekspertów dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, z różnych uczelni.

Grono profesorskie ustaliło, że pracami think tanku kierować będą profesorowie Ryszard Zięba i Bogdan Szulc. Pozostali członkowie to profesorowie: Waldemar Kitler, Jacek Pawłowski, Andrzej Glen, Bernard Wiśniewski, Marek Wrzosek, Andrzej Makowski, Jerzy Będźmirowski oraz Mariusz Antoni Kamiński.

W spotkaniach zespołu uczestniczą także profesorowie – generałowie praktycy, którzy poza działalnością naukową zajmowali  ważne stanowiska dowódcze, w tym Bolesław Balcerowicz Bogusław Pacek gen. Jan Rajchel – Kandydat do Senatu RP.

Podczas spotkań i debat think-tanku w charakterze słuchaczy mogą także uczestniczyć zaproszeni przez profesorów doktoranci i studenci.

Pierwsze podejmowane tematy to teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, teoria wojen i konfliktów zbrojnych oraz wyzwania związane z trwający procesem dot. rekonfiguracji ładu międzynarodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content