Praca w obszarze emocji

Praca w obszarze emocji

W dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie miały miejsce dwa kolejne cykle treningów psychologicznych, które przeprowadzone zostały we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Podczas tych spotkań główny nacisk położony był na zagadnienia związane z pracą w obszarze emocji, skutecznym postępowaniem wobec agresora, zwłaszcza gdy działa pod wpływem substancji odurzających czy alkoholu oraz korektą ograniczeń wynikających z dysfunkcyjnych relacji. W ramach zajęć szczególną uwagę zwrócono na istotne funkcje pełnione przez rodzinę. Spotkania te przyniosły również konkretny rezultat w postaci listy publikacji, które są nie tylko źródłem pogłębienia wiedzy, ale również stanowią wsparcie dla osób dotkniętych problemem dysfunkcji w rodzinie. Ten cenny zasób został przygotowany przez specjalistów z Wypożyczalni nr 130 o profilu pedagogicznym.

Treningi prowadziła Grażyna Strzelczak- Batkowska, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię społeczną (Uniwersytet SWPS) oraz uzyskała certyfikat trenerki umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka i realizatorka terapii zajęciowej i zajęć edukacyjno-kulturalnych dla konkretnych grup społecznych.

Projekt „Bezpieczny dom” to nie tylko seria warsztatów i treningów, ale również planowane kolejne spotkania, które stanowią kontynuację działań mających na celu budowanie świadomości, solidarności społecznej i oferowanie praktycznych narzędzi wspierających osoby z rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.

Działania realizowane były w ramach zadania publicznego Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”, które jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content