Quo vadis Ukraino?

Quo vadis Ukraino?

Na Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Zelensky obiecał specjalne warunki dla zagranicznych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie w postaci zwolnienia z niektórych podatków, zapewnienie opiekuna inwestycyjnego w rządzie i innych preferencji dla dużych inwestorów.

Wielu ekspertów ma wątpliwość: dlaczego prezydent nie szuka pieniędzy i inwestycji wśród lokalnych inwestorów? I od razu odpowiada sobie – ponieważ nie ma takich i nie może być. Ten, któremu kiedyś udało się wyprowadzić pieniądze z Ukrainy na konta offshore, nie będzie chciał ryzykować ponownie i sprowadzać ich do Ukrainy. A ukraiński rząd „profanów” (jak sam siebie nazywa premier) nie wydaje się w pełni rozumieć, że inwestor zagraniczny, jeśli uważa się za takiego, nie urodził się wczoraj i obserwuje procesy zachodzące na Ukrainie od dłuższego czasu i zdaje sobie sprawę z zagrożeń.

A kiedy prezydent mówi o swoich osobistych gwarancjach prowadzenia działalności, inwestor zagraniczny zadaje sobie pytanie: „Co ma wspólnego gwarancja Gwaranta Konstytucji z wielkimi interesami?” W większości krajów europejskich przedsiębiorca po prostu deklaruje chęć zarejestrowania firmy, a jeśli w ciągu miesiąca nie otrzyma uzasadnionej odmowy, decyzja pozytywna jest podejmowana automatycznie. Najważniejsze jest płacenie podatków i nie naruszanie prawa, a bezpośredni numer telefonu Gwaranta Konstytucji nie ma z tym nic wspólnego.

Argumentując za inwestowaniem, przywództwo Ukrainy przytacza fakt, że takiego zysku, jaki można uzyskać na Ukrainie, nie otrzymuje się nigdzie w Europie. Jednocześnie jeden z liderów frakcji partii rządzącej „Sługa Ludu” w Parlamencie twierdzi, że jest za wcześnie, aby zsynchronizować ustawodawstwo ukraińskie z ustawodawstwem krajów UE. Ale w rzeczywistości, to brak synchronizacji jest podstawą do uzyskania nadmiernego zysku. Na Ukrainie można płacić pensje w „kopertach” i płacić podatki od minimalnego oficjalnego wynagrodzenia, na jakim formalnie zatrudnia się pracowników (co jest szeroko rozpowszechnione). Istnieje również możliwość importowania towarów według „szarych schematów” przez urzędy celne. To te schematy dają super profity. Dlatego synchronizacja prawa z prawem UE, a ponadto przestrzeganie prawa, oznacza utratę korzyści inwestycyjnej, w tym i dla cudzoziemskich inwestorów.

Od 2001 r. Kraj nie przeprowadził spisu ludności. Nowy rząd właśnie oszacował liczbę ludności po liczbie kart operatorów telefonii komórkowej i innych rejestrach elektronicznych, i otrzymał liczbę prawie 37 milionów 300 tysięcy osób. Niektórzy eksperci zastanawiają się, dlaczego nie przeprowadzono prawdziwego spisu ludności. Moja odpowiedź jest bardzo prosta: jeśli celem władz jest „unieważnienie państwa” poprzez sprzedaż ziemi, pozbycie się przedsiębiorstw państwowych poprzez szybką prywatyzację i wyrzucenie obywateli przez zmuszenie ich do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu godziwie opłacanej pracy, z nadzieją, że nigdy nie wrócą, to zaoszczędzenie 3-4 miliardów hrywien na przeprowadzeniu spisu ludności jest całkowicie logiczne.

W tym kontekście przypominam sobie żart z Odessy 50 lat temu, kiedy ZSRR był masowo porzucany przez obywateli. Na ścianie na lotnisku ktoś napisał: „Ostatni, który odleci – niech nie zapomni wyłączyć światła”.

Gwarant ukraińskiej Konstytucji 25 stycznia 2020 r. skończył 42 lata. A podczas swojej prezentacji wspomniał, że na czołowych stanowiskach w kraju nie powinny być osoby starsze niż ten wiek. Cel ten można osiągnąć wyrzucając na ulicę specjalistów o wieloletnim doświadczeniu z sektora publicznego, skazując ich na życiowe problemy, ponieważ pracodawcy na Ukrainie nie zatrudniają osób starszych. Jednocześnie następuje wzrost wieku emerytalnego, a jeśli dana osoba zostanie zwolniona i nie może znaleźć pracy, nie będzie miała wystarczającego stażu pracy, aby otrzymać emeryturę. A przedstawiciele firm dostarczających prąd, gaz czy ciepło i inni wierzyciele pukają do drzwi i grożą eksmisją za brak płatności. W ten sposób Ukraina tworzy klasę potencjalnie bezdomnych i bezużytecznych starszych, wysoko wykwalifikowanych bezrobotnych, którzy nawet nie mogą wyjść do pracy. A jaka jest dalsza perspektywa? Dokąd zmierzasz Ukraino?

01/26/2020 Belyakova Oksana

Dodatkowe teksty:

Новогодние приключения национальных правительств

Очередной недельный обзор» Кво вадис».

Русский язык как инструмент гибридной войны на примере Украины

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content