Realizujemy treningi z samoobrony! 

Realizujemy treningi z samoobrony! 

W ramach zadania publicznego Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom” zrealizowano już 2 z 4 cykli treningów z samoobrony, podczas, których uczestnicy szkoleni są z m.in. takich zagadnień jak: ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy.

Zajęcia zwiększają wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwalają na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Pierwszy cykl realizowany był w pierwszej połowie września (we wtorki i czwartki) w Chotomowie, drugi w drugiej połowie września (we wtorki i czwartki) w Legionowie. W październiku odbędą się kolejne 2 cykle treningów z samoobrony. 

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content