Spotkania w ramach Zespołu Profesorów

Spotkania w ramach Zespołu Profesorów

Od października 2022 roku przy Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego działa Zespół Profesorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności.

Na zaproszenie dyrektora Instytutu profesora Bogusława Packa zaproszenie do udziału w tym zespole przyjęli: profesorowie Waldemar Kitler, Ryszard Zięba, Bolesław Balcerowicz, Jacek Pawłowski, Ryszard Wróblewski, Marek Wrzosek, Bogdan Szulc, Andrzej Glen, Andrzej Makowski, Jerzy Będzimirowski, Jan Rajchel i dr hab. Mariusz Kamiński.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania zespołu. Biorą w nich udział także w charakterze słuchaczy chętni doktoranci profesorów. Pierwsze podejmowane tematy dotyczyły podstawowych kwestii bezpieczeństwa oraz wojen i konfliktów zbrojnych. Rozważane jest opracowanie wspólnego dzieła dot. problematyki bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie odbędzie się w połowie czerwca 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content