Stary kierowca z zielonym listkiem

Stary kierowca z zielonym listkiem

Szykuje się prawdziwa rewolucja! Kierowcy, to koniec żartów! Nie będzie już łatwo odzyskać utraconego prawa jazdy! Wchodzi nowe prawo! Z czym będzie wiązała się utrata uprawnień do kierowania pojazdem? Otóż dziś wystarczy egzamin sprawdzający nasze kwalifikacje. W nowym systemie prawnym, prawo jazdy będziemy mogli uzyskać po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy o nie się ubiegającej, łącznie z kursem na prawo jazdy. Ale to nie wszystko. Kiedy już uda się nam zdobyć te uprawnienia, to bez względu na to jak długo dotychczas posiadaliśmy prawo jazdy, w świetle nowych regulacji ze „starych” kierowców stajemy się „młodymi”, w tzw. okresie próbnym, który trwa 2 lata od daty wydania dokumentu.

Nie od wczoraj mówi się, że system szkolenia i egzaminowania kierowców, który funkcjonuje w Polsce, nie spełnia oczekiwań. Dlatego też już na początku roku 2011 uchwalono ustawę o kierujących pojazdami, która miała zmienić ten obraz. Niestety ze względu na problemy związane z uruchomieniem systemu CEPiK 2.0, wejście w życie wszystkich przepisów tej ustawy, zarówno tych dotyczących nowego systemu nabywania uprawnień do kierowania pojazdami, jak i tzw. systemu reedukacji (punktów karnych), wielokrotnie było przekładane.

Kolejny termin, jaki został uchwalony na wejście w życie przedmiotowych przepisów został określony na 4 czerwca 2018 r., czyli już niebawem. Oczywiście o ile system CEPiK 2.0, będzie do tego czasu gotowy.

Warto sobie przypomnieć, albo po prostu dowiedzieć się o tym, co przedmiotowe zmiany przyniosą tym, którzy już posiadają uprawnienia do kierowania pojazdem. Opiszę przypadek posiadania uprawnień do kierowania pojazdem od ponad roku.

Przede wszystkim zmianie ulega system reedukacji kierowców. Dotychczas każdy z nas może raz na pół roku uczestniczyć w kursie reedukacyjnym, dzięki któremu redukujemy za każdym razem 6 punktów karnych z naszego „oczka”, co jest o tle istotne, że może uchronić nas przed przekroczeniem 24 punktów w ciągu roku (licząc od daty popełnienia pierwszego wykroczenia), i koniecznością zdawania egzaminu sprawdzającego nasze kwalifikacje (zarówno teoretyczny, jak i praktyczny).

W nowym systemie wygląda to nieco inaczej. Jeżeli w ciągu roku dopuścimy się przekroczenia liczby 24 punktów karnych, zostaniemy skierowani przez starostę na kurs reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tu uwaga, jeżeli w ciągu kolejnych pięciu lat od daty wydania skierowania na kurs reedukacyjny, ponownie w ciągu roku (licząc od daty popełnienia pierwszego wykroczenia) przekroczymy liczbę 24 punktów karnych, stracimy nasze uprawnienia do kierowania pojazdem. Pocieszające jest to, że w nowym systemie organ kontroli ruchu drogowego będzie mógł przypisać maksymalnie 10 punktów karnych za popełnione przez nas wykroczenia (dziś punkty się sumują powyżej liczby 10, czyli za jednym razem możemy przekroczyć liczbę 24).

Z czym będzie wiązała się utrata uprawnień do kierowania pojazdem? Otóż dziś wystarczy egzamin sprawdzający nasze kwalifikacje. W nowym systemie prawnym, prawo jazdy będziemy mogli uzyskać po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy o nie się ubiegającej, łącznie z kursem na prawo jazdy. Ale to nie wszystko. Kiedy już uda się nam zdobyć te uprawnienia, to bez względu na to jak długo dotychczas posiadaliśmy prawo jazdy, w świetle nowych regulacji ze „starych” kierowców stajemy się „młodymi”, w tzw. okresie próbnym, który trwa 2 lata od daty wydania dokumentu. W tym okresie jesteśmy zobowiązani między innymi do tego, aby do 8 miesiąca tego okresu kierować pojazdem oznaczonym z przodu i z tyłu tzw. zielonym listkiem. Co więcej, w tym samym czasie, nie wolno nam na obszarze zabudowanym przekroczyć prędkości 50 km/h (nawet, gdyby było podwyższenie tej prędkości), poza obszarem zabudowanym 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej 100 km/h. W czasie tych 8 miesięcy nie wolno nam zarówno podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B, jak również osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B, co jest ważne w kontekście chociażby kierowców taksówek.

Niestety ten okres próby może być przedłużony o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, przy czym dodatkowo zostaje on skierowany na kurs reedukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czy nowe regulacje prawne wpłyną na poprawę jakości szkolenia i egzaminowania, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach? Pozostaje nam być dobrej myśli i czekać na start systemu CEPiK 2.0, który oby zafunkcjonował, a ustawa o kierujących pojazdami, w zakresie opisanych regulacji, weszła w życie zgodnie z planem z dniem 4 czerwca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content