Szkolenia profilaktyczne ,,Widzę, reaguję, tak nie postępuję” 

Szkolenia profilaktyczne ,,Widzę, reaguję, tak nie postępuję” 

W dniach 10 – 13.10.2022 roku w Zakręcie odbyły się cztery szkolenia profilaktyczne „Widzę, reaguję, tak nie postępuję”.

Szkolenia były prowadzone przez trenerów: Agnieszkę Jelonek – Konaszewską i Krzysztofa Konaszewskiego, którzy posiadają przygotowanie dydaktyczne i doświadczenia w kontaktach z młodzieżą w różnym wieku. Pozwoliło to na prowadzenie zajęć z uczniami starszych klas szkoły podstawowej, łatwe dotarcie do psychiki i percepcji tej młodzieży. Atrakcyjny sposób przeprowadzenia zajęć wyzwolił pełną otwartość i możliwość  swobodnych wypowiedzi młodzieży, bez skrępowania tak typowego w kontaktach uczniów z ich stałymi nauczycielami, z którymi kontakt dydaktyczny jest długotrwały i powtarzalny.
 
W całym cyklu szkoleń wzięło udział 104 uczniów. Młodzież była bardzo zaangażowana w prowadzone szkolenie i oczekiwała nawet dłuższego spotkania z prowadzącymi, wykazując przy tym ukierunkowaną aktywność.
 
Kolejne  szkolenia odbyły się w dniach 20-21.10.2022 r. w Stanisławowie Pierwszym. W zajęciach wzięło udział 56 uczniów klasy I Liceum.
 
Prowadzący szkolenie przygotowali prezentację tematyczną poruszającą wszystkie ważne zagadnienia i problemy dotyczące wpływu środków odurzających na młodzież. Prezentacja ta zapewniała interaktywną formę tego szkolenia profilaktycznego, z dużą aktywizacją szkolonych.
 
Omawiane zagadnienia dotyczyły szerokiej wersji opracowanego programu profilaktycznego (w odniesieniu do wszystkich rodzajów używek) ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Prowadzący szkolenie – w ramach interaktywności szkolenia, doprowadzali do spontanicznej i otwartej dyskusji, pozwalającej na uzyskanie od szkolonej młodzieży informacji o poczynaniach ich kolegów i otoczenia w obszarze kontaktu z używkami.
 
Metoda pracy z młodzieżą upowszechniania przez prowadzących pozwala bowiem na ujawnianie wielu szczegółów życia młodzieży, nie znanych nawet szkolnym pedagogom. I taka aktywizacja młodzieży, samodzielne poruszanie przez nich drażliwych tematów, nastąpiła podczas realizowanego szkolenia profilaktycznego.
 
Uczniowie wykazywali się dużą wiedzą na temat używek, nieznanych substancji, które pojawiają się na rynku, a do których młodzież może mieć łatwy dostęp.
 
W ramach projektu rozdysponowano ponad 60 plakatów informacyjnych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content