Szkolenie „Dezinformacja to manipulacja!”

Szkolenie „Dezinformacja to manipulacja!”

W poniedziałek, 30 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie odbyło się pierwsze z pięciu szkoleń realizowanych w ramach zadania publicznego „Dezinformacja to manipulacja! dofinasowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W trakcie zajęć nasi trenerzy omówili szczegółowo tematykę dezinformacji i przekazali słuchaczom materiały informacyjne.

Instytut #BIRM jest realizatorem warsztatów szkoleniowych mających na celu zwiększenie wrażliwości na dezinformację oraz ukształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i weryfikacji informacji.

Dezinformacja, rozumiana jako rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, celowe manipulacje danymi, dotyczącymi wszystkich dziedzin życia, stała się niepokojącą codziennością. Istnieje w wymiarze globalnym i nie ominęło Polski. Wskazuje na to Raport Pracowni Badań Społecznych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), według którego ponad 50% polskich internautów spotkała się z manipulacją lub dezinformacją. 35% Polaków zauważa w sieci sfałszowane informacje minimum raz w tygodniu. 19% internautów w ogóle nie sprawdza wiarygodności informacji w Internecie. Dotyczą one każdej sfery życia publicznego, od polityki, poprzez bezpieczeństwo.

Pozytywnym aspektem rozwoju Internetu i mediów społecznościowych, jest szybki dostęp do informacji, a negatywnym – łatwość manipulacji wielkimi grupami użytkowników na cały świecie, praktycznie w czasie rzeczywistym. Łatwo można zauważyć, że coraz więcej osób bez refleksji korzysta z zamieszczanych w sieci informacji nie poddając ich należytej weryfikacji.

Dezinformacja działa głównie na nasze emocje, dlatego nikt nie jest na nią całkowicie odporny. Świadomości zagrożeń, stosowna wiedza i edukacja oraz krytyczne podejście do treści dostępnych w sieci pozwalają jednak ograniczyć jej negatywny wpływ na nasze życie.

Z tego względu instytut #BIRM podjął się prowadzenia warsztatów, które przekażą młodzieży szkolnej i licealnej, jak również członkom organizacji proobronnych, wiedzę niezbędną do rozpoznawania nierzetelnych, zmanipulowanych informacji.

Zadanie publiczne pn „Dezinformacja to manipulacja! dofinasowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest realizowane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content