Szkolenie WOT „Islam a kultura arabsko – muzułmańska”

Szkolenie WOT „Islam a kultura arabsko – muzułmańska”

Blisko 70 żołnierek i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wzięło udział w dwudniowym szkoleniu „Islam a kultura arabsko – muzułmańska. Studium przypadku granicy polsko-białoruskiej”, które przeprowadziła dr Magdalena El Ghamari w ramach projektu Empathy!

Dwudniowe szkolenie w formule warsztatowej obejmowało szereg zagadnień związanych z tematyką kulturową i religijną – ze szczególnym uwzględnieniem wyznania oraz identyfikacji cudzoziemców na granicy polsko – białoruskiej. Szkolenie ukazywało perspektywę mniejszości etnicznych, religijnych oraz różnic kulturowych, które należy brać pod uwagę w czasie pełnienia służby na granicach Polski. 

Dziękujemy dr Magdalenie El Ghamari za przeprowadzenie szkolenia, a żołnierkom i żołnierzom WOT za bardzo aktywny udział! 

***

Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland. Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego, podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy oraz monitorowanie przejawów islamofobii.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora_ki lub autorów i nie muszą odzwierciedlać tych zamieszczonych w przepisach Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska oraz organ udzielający wsparcia nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej o projekcie Empathy: https://salamlab.pl/pl/empathy-project/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content