Think Tank Belgradzki

Think Tank Belgradzki

Świat po XX Narodowym Kongresie Komunistycznej Partii Chin był głównym tematem rozmów podczas 2 Think Tanku Belgradzkiego, w którym udział wziął wicedyrektor Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Sławomir Majman.

Wydarzenie odbyło się 1 listopada 2022 r., a jego pierwsza sesja dotyczyła trendów globalnego przywództwa oraz perspektyw światowej gospodarki. Podczas panelu uczestnicy skupili się na ocenie znaczenia Kongresu dla światowej sytuacji gospodarczej i politycznej, zwłaszcza w świetle obecnego kryzysu globalnego oraz omówili główne globalne kierunki dalszego pokojowego rozwoju.

Wicedyrektor Birm został poproszony nie tylko o udział w pierwszej debacie ale także o poprowadzenie drugiej sesji na temat „Nowego Jedwabnego Szlaku i gospodarce Chin w świetle XX Zjazdu Kpch”.

W konferencji uczestniczyli m.in Minister Spraw Zagranicznych Serbii i Wiceminister Spraw Zagranicznych Chin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content