Treningi psychologiczne 

Treningi psychologiczne 

W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. w Węgrowie (woj. mazowieckie, gmina Węgrów, pow. węgrowski) w ramach zadania publicznego Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”  zrealizowano 2 z 4 cykli treningów psychologicznych.

Podczas zajęć poruszono zagadnienia z zakresu postępowania ze zburzonym agresorem, pracy nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych oraz korygowaniem własnych ograniczeń. Uczestnik miał także możliwość nabycia wiedzy z zakresu kontroli nad swoimi reakcjami emocjonalnymi oraz zachowaniem. Zajęcia miały na celu poszerzenie umiejętności z zakresu radzenia sobie nie tylko ze stresem, ale także w wielu sytuacjach interpersonalnych i budowanie poprawnych relacji z innymi ludźmi.Treningi  przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. 

Treningi prowadziła Grażyna Strzelczak- Batkowska, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię społeczną (Uniwersytet SWPS) oraz uzyskała certyfikat trenerki umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka i realizatorka terapii zajęciowej i zajęć edukacyjno-kulturalnych dla konkretnych grup społecznych.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content