Unia Europejska – wspólnota rządów prawa

Unia Europejska – wspólnota rządów prawa

Bezpieczeństwo Polski należy oceniać pod kątem zakresu solidarności wewnątrz NATO. Oczywiście filarem sojuszu są Stany Zjednoczone. Ich gotowość do reakcji na agresję wobec któregokolwiek z członków decyduje o skuteczności odstraszania oraz obrony. Jednak efektywność działania Sojuszu w Europie zależy także od spójności i solidarności europejskich sygnatariuszy Paktu.

https://commons.wikimedia.org

W okresie zimnej wojny spajało je zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, który najpierw miał ambicje rozszerzenia systemu komunistycznego daleko na Zachód Europy, a następnie przygotowywał plany wojny obejmującej cały kontynent. Dziś każdy z krajów członkowskich, sam z osobna inaczej postrzega zagrożenia. Dla Hiszpanii, Francji czy Włoch podstawowym problemem jest skuteczne zatrzymanie migracji z Afryki i Azji. Dla państw bałtyckich i Polski jest nim agresja ze strony Kremla, która z Ukrainy, może rozszerzyć się na zachodnich sąsiadów Rosji. Obecnie jedynym czynnikiem budującym solidarność obrony europejskich państw NATO jest wspólnota interesów i instytucji w ramach Unii Europejskiej. Im głębsza integracja i szerszy zakres powiązań w ramach UE, tym większym zagrożeniem na przykład dla Hiszpanii i Portugalii jest ewentualny atak na Polskę. Dlatego wszelkie działania, które izolują nasz kraj w ramach Unii i powodują jej konflikty z instytucjami europejskimi i jej członkami, zmniejszają gotowość naszych partnerów do narażania się dla obrony naszych interesów. Unia to przede wszystkim wspólnota rządów prawa. PiS łamiąc konstytucję i niszcząc praworządność oddala nas od niej. Dostarczanie pretekstów do uruchomienia art. 7 Traktatu Lizbońskiego, w związku z ustawami o reformie sądownictwa osłabia nie tylko naszą pozycję w UE, ale także prowadzi do zmniejszenia solidarności z nami europejskich członków NATO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content