Kolejne warsztaty „Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego”

Kolejne warsztaty „Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego”

„Cicha przemoc w rodzinie”- trudne, ale bardzo potrzebne warsztaty realizowane są w kolejnych gminach województwa mazowieckiego:
  1. Szkolenia i warsztaty w Osiecku. 
  2. Szkolenia i warsztaty  w Otwocku.  Kierownik ośrodka pomocy społecznej w Osiecku zaszczyciła zajęcia wraz z wicedyrektor otwockiego ośrodka pomocy społecznej.
  3. Kolejna gmina, która uczestniczy w warsztatach – Wyszogród.

Wśród osób przeszkolonych są pracownicy instytucji pomocowych samorządowych, pracownicy socjalni MOPS, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia, dyrektorzy szkół.

Trenerzy, którzy pracują w ramach warsztatów, przekazują wiedzę o przejawach cichej przemocy w rodzinie, pokazuję jak wygląda ranga tego zagrożenia w Polsce. Uczą też, w jaki sposób należy przeciwdziałać i zwalczać cichą przemoc. Wskazują na uregulowania prawne. Odpowiadają na pytania, starają się kształtować u słuchaczy odpowiednie postawy i kompetencje do radzenia sobie, właściwego postępowania w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content