Warsztaty edukacyjne dla seniorów

Warsztaty edukacyjne dla seniorów

26 września 20202 r. odbyły się warsztaty edukacyjne realizowane w ramach zadania publicznego „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” – działania aktywizacyjne na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. We współpracy z Fundacją Pomoc Potrzebującym Oddział Warszawa szkoliliśmy seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii i kompetencji cyfrowych. „Senior ABC” jest dedykowany osobom w wieku 55+.


Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content