Warsztaty profilaktyczne w Przasnyszu

Warsztaty profilaktyczne w Przasnyszu

W minionym tygodniu zakończyła się realizacja warsztatów profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Zajęcia odbyły się w dniach 8-9 listopada w Przasnyszu. Podejmowane tematy uzupełniały wiedzę uczestników z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. Zajęcia poszerzają także umiejętności uczestników z zakresu radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Wykorzystanie podczas zajęć interaktywnej metodyki kształcenia polegającej na wymianie informacji i doświadczeń między uczestnikami warsztatów zaspokaja potrzeby uczestników w zakresie poszerzenia kompetencji społecznych dotyczących efektywnej komunikacji, współpracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Podejmowane tematy uzupełniają wiedzę uczestników z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. Zajęcia poszerzały także umiejętności uczestników z zakresu radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

W ramach warsztatów prowadzone były dyskusje w małych grupach, ćwiczenia komunikacyjne, ćwiczenia w parach lub indywidualne, zabawy integracyjne. Po każdym z warsztatów uczestnikom będzie zaproponowana została ankieta obserwacyjny.

Warsztaty prowadziła Agnieszka Jelonek-Konaszewska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej pracy w obszarze kontaktów międzyludzkich. Trenerka szkoleń profilaktycznych – zaprojektowanych i realizowanych w oparciu o strategię Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI) i uzupełniające program profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED

Działanie realizowane jest w ramach zadania publicznego Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”, które jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content