Uwaga rodzice oraz uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych!

 

Link do formularza: https://forms.gle/fo798EXf8JEjpako6

 

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim zaprasza uczniów klas VII i VIII oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych do udziału w „Warsztatach umiejętności i kompetencji”.

 

Fundacja – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego proponuje udział w realizacji zadania publicznego, którego celem będzie:

 

 1. rozwijanie umiejętności z zakresu automotywacji, autoprezentacji,
 2. rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem,
 3. rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji,
 4. rozwijanie umiejętności planowania,
 5. wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia,
 6. promowanie wartości uczenia się przez całe życie
 7. umacnianie integracji społecznej.

 

Cel zadania zostanie osiągnięty przez zrealizowanie warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje kluczowe z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania. Zadanie jest zorganizowane w sposób w pełni dopasowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im dostęp do udziału w warsztatach.

 

W ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane następujące warsztaty:

 

 1. Psychologia sukcesu 
 2. Emisja głosu, retoryka, mowa ciała, autoprezentacja 
 3. Mediacje i negocjacje- kształtowanie umiejętności 
 4. Wszystko o tworzeniu dobrego projektu edukacyjnego
 5. Czym jest biznesplan?

Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami na najlepszy biznesplan/projekt edukacyjny.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów. Do tego grona należą: 

 

– znani aktorzy teatralni i filmowi, 

– specjalista prowadzący zajęcia z emisji głosu, 

– specjalista w dziedzinie rozwoju biznesu polskiego za granicą i zagranicznego w Polsce,

– specjalista psychologii klinicznej, psychoterapii, 

– absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kursów i szkoleń w zakresie administracji, legislacji, zarządzania projektami (PRINCE2 Foundation), (Microsoft Project), kontroli, prowadzenia negocjacji, Public Relations oraz wychowania,

– certyfikowany trener negocjacji największej i najstarszej firmy Consultingu negocjacyjnego na świecie – Scotwork.

 

Grupa docelowa, która stworzymy na podstawie zgłoszeń to młodzież klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Miejsce realizacji warsztatów: Warszawa (Śródmieście oraz Białołęka). 

 

Przewidujemy zajęcia od czerwca, raz w miesiącu (za każdym razem 5 godzin, w tym 3 godziny zajęć grupowych i 2 godziny konsultacji). Podsumowanie wraz z ogłoszeniem wyników konkursu na najlepszy projekt edukacyjny/biznesplan w listopadzie br.

 

Chętni proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się pod adresem: https://instytutbirm.pl/obowiazek-informacyjny-granty/