Wspólnie uczmy się od siebie podstaw bezpieczeństwa…

Wspólnie uczmy się od siebie podstaw bezpieczeństwa…

W ramach projektu Empathy powstały dwa krótkie spoty mające na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w mieście.

Pierwszy spot skupił się na temacie telefonów alarmowych obowiązujacych w Polsce, w drugim poruszono zagadnienia zwiększające świadomość dotyczącą oszustw i przestępstw, na które narażeni są wszyscy obywatele. Materiały uzmysławiają, jak być czujnym i jak chronić siebie oraz innych w nagłych sytuacjach lub przed próbami oszustwa.

Spoty przyczyniają się do budowy większej świadomości i zrozumienia w społeczności, a także pomagają w stworzeniu bardziej bezpiecznego miasta dla wszystkich. Udostępniajmy je, aby wspólnie inspirować pozytywne zmiany.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.
Oficjalna strona projektu: Empathy Project – Rozpocznijmy dyskusję o Islamie i Muzułmanach w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content