Wystawa lalek oraz występ kapeli instrumentów ludowych

Wystawa lalek oraz występ kapeli instrumentów ludowych

Od zarania dziejów, zabawka, którą jest także lalka, to jedna z podstawowych form wytwarzanych przez człowieka. Badania prowadzone przez archeologów potwierdzają, że należą one do najstarszych wyrobów ludzkości. Można powiedzieć, że lalki są przedstawicielami narodu, nośnikami czasu, tradycji i kultury. Podobnie jak muzyka z wykorzystaniem instrumentów ludowych, która jest idealnym środkiem komunikacji ponad barierami.

28 października 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie zorganizowana została wystawa lalek „Lalka – nośnik czasu, tradycji i kultury” oraz prezentacja i występ kapeli instrumentów ludowych „Usłyszeć tradycję”. Wydarzenia te są częścią projektu edukacyjno-artystycznego „Kreatywni dla Mazowsza”. Celem zadania jest tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych ludzi wychowywanych w innej mentalności i kulturze oraz budowanie spójności społecznej mieszkańców Mazowsza.

Zarówno wystawa, na której zaprezentowane zostały lalki, w tym także w strojach ludowych zarówno z krajów europejskich oraz azjatyckich, jak i występ kapeli instrumentów ludowych „Usłyszeć tradycję” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród licznie zebranych uczestników wydarzenia. Utwory, wykonane przez muzyków przebranych w stroje ludowe i wykorzystujących bardzo rzadkie instrumenty ludowe, takie jak bandura, domra czy sopiłka przybliżyły uczestnikom ich brzmienie oraz technikę grania, a także poszerzyły wiedzę o kulturze i tradycjach.

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest realizatorem zadania publicznego „Kreatywni dla Mazowsza” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego prowadzone są działania związane ze sztuką tworzoną ze społecznością, dla społeczności i przez społeczność poprzez wspólne nabywanie umiejętności z zakresu śpiewu, malarstwa i tańca ludowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content