Aktualności

Debata o policji


18 grudnia 2023r., w auli im. prof. J. Baszkiewicza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata na temat polskiej Policji.

“Bezpieczny Dom”. Rodzina wolna od uzależnień!


Analizując  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025, można zauważyć, że jednym z wyraźnych problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze tego województwa jest niedostateczna edukacja społeczeństwa, szczególnie w obszarach...

Praca w obszarze emocji


Dwa kolejne cykle treningów psychologicznych miały miejsce w dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Wspólnie uczmy się od siebie podstaw bezpieczeństwa…


W ramach projektu Empathy powstały dwa krótkie spoty mające na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w mieście.

Szkolenia z „dezinformacji” dla uczniów


27 listopada Czesław Juźwik i Krzysztof Jaworski poprowadzili 2 szkolenia realizowanych pod hasłem „Dezinformacja to manipulacja!”.

Alkohol a przemoc domowa: niszczące powiązania!


Wpływ alkoholu na zdrowie jednostki i społeczeństwa jest niezaprzeczalny, a jednym z najdotkliwszych skutków jego nadużywania jest przemoc w rodzinie. Kombinacja alkoholu i przemocy tworzy toksyczne środowisko, niszcząc więzi rodzinne i życie jej członków.

Skip to content