Aktualności

Podziękowanie z Dniepru


Na ręce prezesa Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Miedzynarodowego prof. Bogusława Packa wpłynęło podziękowanie od proboszcza Diecezji Charkowsko-Zaporowskiej Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa w Dnieprze za świadczoną pomoc na rzecz Ukrainy.

Uwarunkowania i konsekwencje obecności chińskich imigrantów w południowej Afryce


Wprowadzenie RPA może poszczycić się największą chińską diasporą na kontynencie afrykańskim – według danych z 2015 roku żyje tam od 300 000 do 400 000 Chińczyków[1], przy ówczesnej ogólnej liczbie mieszkańców wynoszącej niecałe 56 milionów osób....

CO NOWEGO W RODO w 2023 r. ?


Po wejściu do polskiego porządku prawnego RODO - (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

flaga, kolory czerwony, niebieski oraz żółty

Karabach czy Arcach?


Pomimo tego, że Związek Radziecki nie istnieje od ponad 30 lat, to konflikty przez niego zrodzone lub utrzymane nadal definiują sytuację w niezliczonych regionach świata. Jednym z nich jest Górski Karabach, w którym nieustannie ścierają...

NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.


Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego już trzeci rok realizuje w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – cieszący się dużym zainteresowaniem i frekwencją - projekt finansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn....

„Gore Gwiazda” w Ukrainie


Do ukraińskich dzieci ze Szkoły Muzycznej w Dergaczowie, Państwowego Zespołu Artystycznego "Ukraina" i uczniów Zespołu "Assol" z Centrum Dziecięcej i  Młodzieżowej Twórczości nr 6 w Charkowie w Ukrainie dotarły prezenty z Polski.

Skip to content