Ewelina
Słowińska

ewelina slowinska
Ewelina Słowińska
Dane kontaktowe

Teksty autorki

W 2003

w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie uzyskała tytuł licencjata w specjalności Ekonomika integracji europejskiej. Pracę licencjacką poświęciła tematowi polityki imigracyjnej Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

W 2007

na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie uzyskała tytuł magistra ekonomii z zakresu zarządzania organizacją pozarządową.

Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych zajmujących się osobami terminalnie chorymi oraz działającymi na rzecz pacjentów z chorobami sierocymi.

Autorka wydanej w 2013 roku książki pt. „Książka o życiu ze śmiercią w tle” na temat pomagania osobom wspierającym najbliższych w chorobach terminalnych.

Od 20 lat

zawodowo związana z obszarem zakupów indirect, obecnie na terenie Szwajcarii, Francji i Polski.

Posługuje się biegle językiem francuskim, jest certyfikowanym coachem i trenerem biznesu

Prywatnie, od lat zajmuje się tematem zagrabionych dzieł sztuki, wojennymi grabieżami dóbr kultury oraz wnikliwie analizuje temat nielegalnego obrotu dziełami sztuki.