Jacek
Zalewski

male-gravatar-compressor
Jacek Zalewski
Dane kontaktowe

Inspektor w stanie spoczynku

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

1988

Służbę zawodową rozpoczął jako pilot instruktor w 66 Lotniczym Pułku Szkolnym w Tomaszowie Mazowieckim.

Od 1991

pracował w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a w latach 1994-1998 w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

1998-2003

zajmował różne stanowiska w Departamentach: Nadzoru i Kontroli, Zezwoleń i Koncesji oraz Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2003

powrócił do Komendy Stołecznej Policji obejmując stanowisko najpierw zastępcy naczelnika, potem naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, a w latach 2008-2009 dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W latach 2009-2012

pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie do 2013 dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W latach 2004-2014

zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2010-2013

Brał udział w wielu pracach komisji i zespołów, m.in. był członkiem Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.