Magdalena
Rochnowska

Dane kontaktowe

Teksty autora

Dyrektor Instytutu- Prezes

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w 2001 roku w Zespole Redakcyjno-Wydawniczym Marynarki Wojennej w redakcji czasopisma MW „Bandera”. Aktywnie uczestniczyła w wielu ćwiczeniach Marynarki Wojennej relacjonując wydarzenia szkoleniowe. Przez kilka lat pracowała w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej – w wydziale promocji, a później w wydziale prasowym. Współtwórczyni konkursu „Lex et Patria”, którego celem było promowanie jednostek wojskowych oraz żołnierzy i pracowników wojska zasłużonych dla kształtowania idei praworządności w Siłach Zbrojnych RP. 

Dyrektor biura i rzecznik prasowy Akademii Obrony Narodowej, zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Współautorka Wszechnicy Bezpieczeństwa, Parku Militarnego Rembertów oraz gazety internetowej studentów AON „Rembridge”, gdzie regularnie publikowała swoje rysunki satyryczne. Uczestniczyła przy tworzeniu wielu publikacji o Wojsku Polskim.  

Autorka książki „Polscy żołnierze w Afganistanie” oraz książeczki dla dzieci „Zosia i Jaś w wojsku” oraz wielu felietonów o tematyce związanej z bezpieczeństwem w portalu Polska Zbrojna. 

Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. 

Skip to content