Mariusz
Kamiński

Polityk i prawnik, poseł na Sejm VI i VII kadencji.

Ukończył

studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2012 na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Frakcje parlamentarne w Sejmie RP. Regulacje prawne, analiza porównawcza, praktyka parlamentarna.

W latach 2000–2001

pracował jako asystent dyrektora Państwowej Agencji Radiokomunikacji w Białymstoku, a w 2001 jako p.o. naczelnika finansów i administracji w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji.

W latach 2001 - 2002

był kierownikiem biura poselskiego Michała Kamińskiego w Białymstoku.

Od 2002 do 2007

prowadził działalność gospodarczą pod nazwą E-Art Center.

W latach 2003 - 2005

pracował na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych w spółce komunalnej PUHP Lech Sp. z o.o., kierowanej przez Krzysztofa Putrę. Był następnie jego asystentem i doradcą, gdy ten pełnił funkcję wicemarszałka Senatu (2005–2007). Należał do Młodzieży Wszechpolskiej (w latach 1997–1998 prezes Okręgu Białystok)

Należał do Młodzieży Wszechpolskiej (w latach 1997–1998 prezes Okręgu Białystok) i (w latach 1998–2000 sekretarz Zarządu Regionu). Później przystąpił do Przymierza Prawicy, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości, w którym pełni funkcje sekretarza i członka prezydium zarządu regionu. W latach 2001–2005 był pełnomocnikiem Forum Młodych PiS w Okręgu Białystok.

W 2006

został wybrany na radnego rady miejskiej Białegostoku z listy PiS. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa oraz szefa Klubu Radnych PiS.

W Sejmie VI kadencji zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka oraz w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

W 2011

ponownie uzyskał mandat poselski.

W 2011-2012

był zastępcą przedstawiciela, a w latach 2012–2015 – przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, w 2014 pełniąc funkcję drugiego zastępcy przewodniczącego frakcji partyjnej.

W 2014

tygodnik „Polityka” na podstawie rankingu przeprowadzonego wśród polskich dziennikarzy parlamentarnych wymienił go wśród 10 najlepszych posłów, podkreślając zwłaszcza wkład merytoryczny w tematyce obronności.

Jest adiunktem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.